Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de websites van Dance4Life;

www.dance4life.com 
www.dance4life.nl
www.support.dance4life.nl 
www.newyorkmarathon.dance4life.nl  
www.scholenactie.dance4life.nl  

Door deze websites te bezoeken en/of de op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de websites

Dance4Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de websites. Dance4Life wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van de activiteiten van Dance4Life. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Dance4Life veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright

Voor alle elementen van deze websites geldt dat het copyright berust bij Dance4Life. Dance4Life behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten

Dance4Life kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacy bescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Dance4Life behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.