Privacybeleid

Dance4Life verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Dance4Life, Keizersgracht 177 te Amsterdam.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, friends, relaties, deelnemers, supporters en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Dance4Life.

Gegevensverwerking
Wij houden een customer relations administratie bij, waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Dance4Life, bijvoorbeeld als donateur, een leverancier, of door deelname aan een supportactie, via een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag.

Dance4Life maakt mensen bewust van het belang van sexuele gezondheid en roept hen via acties en campagnes op om aan onze acties mee te doen. Dance4Life’s werk wordt voornamelijk gefinancierd door giften van partners en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om jou te informeren over ons werk en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of deelnameverzoek. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of acties, wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger, of wanneer je een bestelling doet via onze webshop. Offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Dance4Life kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, inschrijving of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Dance4Life heeft het CBF-keur voor goede doelen. We zijn lid van Partos en servicelid van Goede Doelen Nederland.

E-mail
Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of supportnetwerken, als donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Dance4Life hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Dance4Life maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Dance4Life haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wil je minder of geen e-mail ontvangen of wil je niet meer meedoen aan onze support acties? Dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met Dance4Life: 020 – 521 66 55 (tijdens kantooruren) of info@dance4life.com. 

Contact met leden, donateurs en relaties
Nieuwe donateurs ontvangen van Dance4Life per post, e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Dance4Life informeert haar leden en donateurs over de campagnes via haar bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Bij het sturen van post naar donateurs en relaties controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter (www.postfilter.nl). Dance4Life zet daarnaast friends en haar fondsenwervers in om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over ons werk. Dance4Life werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij het telefonisch werven van nieuwe leden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Dance4Life, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Je kunt je ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

Contact met vrijwilligers
Dance4Life informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Dance4Life-acties. Je kunt je als vrijwilliger afmelden voor deze informatie via de afmeldmogelijkheid in elk bericht of telefonisch bij Dance4Life: 020 – 521 66 55 (tijdens kantooruren) of info@dance4life.com.

Contactgegevens min
derjarigen
Voor het Schools4Life-programma maken leerlingen van scholen, veelal jonger dan 16 jaar, een actiepagina aan op een Dance4Life website. Voor het aanmaken van deze actiepagina vragen wij persoonsgegevens van de leerling. Daarnaast vragen we dat de ouder/verzorger/voogd van deze leerling expliciet toestemming geeft voor het aanmaken van deze actiepagina. Zolang de Schools4Life actie loopt kan Dance4Life de door de leerling ingevulde persoonsgegevens gebruiken om de leerling te benaderen om te informeren over het verloop van de actie. Na afloop van de actie zal Dance4Life de persoonsgegevens van de leerling verwijderen.

Cookie-statement
Dance4Life gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Wij gebruiken enkel cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van Double Click, Google Analytics, - Tag, GA Audiences en Facebook Connect en – Customer Audiences. Deze tools zijn geoptimaliseerd in lijn met de voorschriften van de AVG.

Duur van opslag
De duur van de opslag van gegevens vindt plaats volgens geldende wet- en regelgeving en voor zolang als dat nodig is voor de doelen waarvoor wij de gegevens gebruiken.

Gegevensuitwisseling met derden
Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. 

Beveiliging
Dance4Life maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Dance4Life gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

Rechten betrokkenen
We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van je hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten. 

Je kunt ons altijd vragen om je persoonsgegevens die wij in ons CRM van je hebben in te zien, te corrigeren of te wissen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. We zullen je gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden. We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke vraag of klacht te richten aan ons. 

Adres:
Dance4Life
Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam, Nederland 

E-mailadres:
privacy@dance4life.com

Voordat we inzage in de gegevens toestaan, zal de identiteit van de aanvrager gecontroleerd worden. Er worden enkel gegevens over deze persoon verstrekt en niet over derden.

Als betrokkene een kopie van gegevens wil ontvangen dan kan Dance4Life hier een bedrag van €22,- (incl BTW) per verzoek voor in rekening brengen.

Vragen over privacybeleid
Dance4Life houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op Dance4Life: 020 – 521 66 55 (tijdens kantooruren) of privacy@dance4life.com.

Privacybeleid Dance4Life Versie: 1 mei 2018.